Hoe goede voornemens om te zetten naar tastbaar resultaat?

Mag ik me even voorstellen? Vincent Aalbers, aangenaam om via deze weg kennis met je te maken! Ik help gemeenten om van goede voornemens tot praktisch resultaat te komen. Bijvoorbeeld op het sociaal domein, rond dienstverlening, P&C, informatiemanagement of bij de omgevingswet. Voorbeelden zien van concrete resultaten? Je vindt ze op de pagina projecten.

Herken je dit?

 • Visie vastgesteld, programmaplan gemaakt
 • Iedereen zegt ‘ja’ op de koers … en is druk met de waan van de dag
 • Veel en/of lang vergaderen, te weinig voortgang en resultaat
 • We kunnen individuele betrokkenheid niet voldoende verzilveren in een gezamenlijke koers
 • Veel projecten, weinig samenhang
 • Onvrede bij de koffieautomaat en op de wandelgang over gebrek focus
 • Meer praten over, minder praten met

Zou je dit graag willen bereiken?

 • Visie, beleid, plannen uitwerken in keuzen en kaders,
  en die vertalen naar werkwijzen en bijbehorend gedrag
 • Realistisch zijn in wat (niet) haalbaar en reëel is
 • Draagvlak ervaren van bestuur, management en werkvloer (binnen en buiten)
 • Een helder en navolgbaar implementatie pad met rollen mijlpalen
 • Tastbare resultaten in kwaliteit en tijd

Hoe kan ik je daarbij helpen?

Ik zet goede voornemens om in tastbaar en gedragen resultaat. Ik werk met de opdrachtgever abstract beleid uit in concrete keuzen en stappen. Dat legt het pad naar resultaten open. Daarbij neem ik betrokken leidinggevenden en sleutelfiguren mee in uitwerking, bind hen aan keuzen, stappen en resultaten. Zo creëer ik eigenaarschap

Met 30 jaar ervaring in de gemeentelijke wereld en 56 jaar ervaring in het leven sta ik voor zinvol resultaat dat geankerd is in de staande organisatie. Zie voor praktische voorbeelden onder projecten.

Contact